Omluvenky

Vážení rodiče a hráči,

tréninkové hodiny se OMLOUVAJÍ a NAHRAZUJÍ pouze následujícím způsobem:

1) formou SMS na telefonním čísle: 603 967 042

OMLUVA Z TRÉNINKU:

Aby byl nárok na náhradní hodinu, omluvenku zašlete nejpozději do 18.00 hod předchozího dne daného tréninku.
Omluvenka poslána v den tréninku bude přijata, ale nebude již nárok na náhradní hodinu!!!
Je to z důvodu, že v den tréninku je velmi těžké domluvit (nabídnout) uvolněné místo dalšímu hráči, který na něj čeká…

NÁHRADA TRÉNINKU:

Pokud bude tréninková hodina VČAS omluvena, bude hráči nabídnuta adekvátní náhrada.
Rodič obdrží SMS s náhradním termínem – budou nabídnuty DVA termíny k nahrazení tréninku. Z jiných okolností může hráč tréninky nahradit v průběhu letní/zimní sezóny.
Pokud nebude vyhovovat ani jeden z termínů, náhrada bohužel z kapacitních důvodů ZANIKÁ.
Výjimka je pouze na svátek, nebo o prázdninách (podzimní, zimní, jarní a velikonoční).